Juyo Token

Gallery – display only.

Ohara Sanemori Tachi, Heian period, significant importance

Fukuoka Ichimonji (mu-mei) with daimyo quality itomaki-tachi

Mu-Mei (Bizen) Ichimonji

Uchigatana koshirae by Takahashi Yoshitsugu, late edo

JITSUA, (Father of SA), w/ beautiful Daimyo koshirae & samé saya.

NAGAMORI ~ SODEN-BIZEN SCHOOL

SA - YUKIHIDE DAISHO

YASUSADA W/ 3 BODY CUT TEST

Soden Bizen, Yoshikage

BIZEN MITSUMORI - KAMAKURA TACHI

NOBUKUNI / SADAMUNE (MU-MEI)

1ST GENERATION HIZEN TADAYOSHI

SHINTO WAKIZASHI BY KUNISUKE SHODAI – 1ST GENERATION

NAOI-SHIZU SCHOOL OF “KANEUJI” (MINO) CIRCA 1330 – 1360 AD.

CHOGI / NAGA[YOSHI]

Terukane Dated 1681 AD, w/ Omori School fittings

YOSHIOKA ICHIMONJI

Ko-Mihara School

FUKUOKA ICHIMONJI, attributed to Yoshifusa

Hidekage, Circa 1447 AD

Kanenaga -Yamashiro, Heian Era

Motoshige, Kamakura Circa 1299 AD., Soshu "Sadamune" School

MURAMASA, Nidai / 2nd Gen

Hasebe, Masamune school, C-1340 A.D.

O DAIMYO, ITOMAKI TACHI, W/ HIROYUKI" BLADE, CIRCA 1352 AD, SA School

Tsuda Sukenao

Kaneie, Signed & Dated, Circa 1315 A.D., Kamakura

ENJU TARO KUNIMURA, w/ Cutting Test

Juyo Kaneshige, Kanetsune, Hojoji Masateru w/ three separate cut tests. Named Raiden (God of thunder and lightning) published Shinto taikan. Nagasa 72.8 cm. With old sayagaki by Dr Sato Kanzan sensei